RECILKLIRANJE PVC-A

Dosta ljudi misli da je reciklirani PVC loš materijal i imaju dilemu je da li PVC može da se reciklira i kakav je kvalitet stolarije koja je dobivena od recikliranog Polivinil hlorida (PVC).

Proces ekstrudacije

Da bi se shvatio proces recikliranja Polivinil Hlorida, mora se znati proces ekstrudacije (istiskivanje) i to  da se u njemu pri proizvodnji stavljaju razni aditivi kako bi se ona omogućila i olakšala. U tom procesu koji se razgrađuju, osim spoljašnjih i unutrašnjih lubrikanata (smole) koji se u svakom ciklusu delimično se gube. Proizvođači ih apliciraju u količini koja je dovoljna za nekoliko ciklusa istiskivanja i recikliranja. Razlog je bazično ekonomski. Proces ekstrudiranja je vrlo skup proces pošto se traži velika tolerancija (delovi mm) u dimenzijama i moguća je pojava velike količine otpada. Smatra se da ako otpad je veći od 10% proizvod više nije isplatljiv, tako da bi izbegli bankrot kompanije moraju ponovo da koriste tako dobiven otpad.
Kada se sastojci mešaju, to se radi u miskeru pri temperaturu od 2100F i koji postiže veliku brzinu, a onda se hlade na temeperaturi od 1400F. Ako se ovaj proces uradi više puta, kvalitet je bolji zato što se sastojci (posebno akrilni polimeri) bolje mešaju i veze između njih su snažnije i bolje. To možemo da uporedimo sa pravljenjem hleba, koliko ga duže mesimo, to je on bolji.  Ukoliko se svi sastojci u PVC-u ne spoje dobro, materijal postaje veoma krt, tako da je potrebna dodatno ekstrudiranje i svako novo istiskivanje u ekstruderu donosi bolju mešavinu.

DOKLE MOŽE DA SE PVC ISTISKUJE?

Ovo može da se ponavlja sve dok se količina smola ne smanji toliko da površina materijala dobije narandžastu boju. Ovo ne znači da se Polivinil Hlorid degradirao, nego je dobio neželjenu boju koja može da se promeni tehnikom farbanja, ali proizvođači ipak ne idu dalje sa ovim procesom, pošto sledeća faza je žutilo koje znači da je molekul PVC počeo sa raspadanjem.
Ostale komponente u PVC-u ne razgrađuju. Titanijum dioksid (TiO2) je mineral koji PVC-u daje otpornost na UV zrake, on se nalazi u zemljinoj kori i nerazgradiv je na sunčeve zrake i na ponovljeno ekstrudiranje, tako da se što se njega tiče to može da ide beskonačno.
Neki inženjeri smatraju da je reciklirani PVC čak i bolji originalnog. Smatraju da je najbolja smeša od  20% korišćenjog i 80% originalnog PVC materijala. Potrebno je samo pre nego što se pusti u ekstruder, dobro očistiti korišćeni PVC od stranih materijala kao što su silikon, bolje, lakovi i slično.

Zaključak?

Krajni je zaključak da PVC može da se reciklira i da treba da se reciklira. Zaštita životne sredine je veoma bitna, na planeti živi sve više ljudi tako da ljudi moraju da promene svoje navike kako bi je sačuvali. Recikliranje PVC stolarije, koja je sama po sebi energetski efikasnija od ostalih vrsta, je samo jedna mala komponenta kružne ekonomije i recikliranja i boljeg iskorišćavanja resursa.

© 2018 PVC stolarija Mondline. Sva prava zadržana.